Zpět na řadu 422.0

Lokomotivy 422.031

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1908 s výrobním číslem 5875/08. Vyrobena byla pro soukromou místní dráhu Teplice n.M. – Poříčí u Trutnova – Trutnov. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.58. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2325. Během válečných let byla zavlečena na území dnešního Rakouska (ÖBB). Zpět k ČSD se vrátila 20.11.1948. Zrušena byla 4.1.1964.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.