Zpět na řadu 422.0

Lokomotiva 422.021

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.021

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v Praze, v První Českomoravské továrně na stroje v Libni v roce 1907 s výrobním číslem 201/07. Vyrobena byla pro soukromou místní dráhu Sudoměř – Skalsko – Stará Paka. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.43. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2300.  Zrušena byla 17.6.1964.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.