Zpět na řadu 422.0

Lokomotivy 422.0110

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.0110

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.netlokomotivy.webzdarma.cz

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1916 s výrobním číslem 7200/16. Vyrobena byla pro kkStB, které ji přidělilo číslo 178.198. Po rozpadu Rakouska-Uherska zůstala tato lokomotiva v Rakousku. Po skončení druhé světové války se nacházela na našem území vlivem zavlečení mimo své původní působiště. Zavlečení bylo způsobené chaotickými událostmi na konci války. Pro ČSD byla tato lokomotiva neidentifikovatelná a proto ji bylo přiděleno dočasné číslo 422.0500. Po rozhodnutí kompetentních orgánů o ponechání této lokomotivy u ČSD, byla společně s lokomotivami stejného typu doposud soukromých drah, které přecházely k ČSD, přeznačena na číslo 422.0110. (30.4.1952 měla být předána Sovětskému svazu (SZD) a zde přečíslována na TЬ-2257. Těžko říci zda je tato informace správná, protože od září 1959 do března 1961 je o ní záznam ve strojovém grafikonu depa Trutnov – viz Výpis 422.0110 výše a výřez ze strojového grafikonu níže.) Zrušena byla 21.5.1962.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.