Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 413.1

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

Odkaz na stránku parní lokomotivy 413.103

Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Úzkorozchodné lokomotivy a lokomotivy soukromých drah autora Ing.Jindřicha Beka
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy LOKOMOTIVY A HISTORIE autorů Doc.Ing.Stanislava Antonického, CSc., Doc.Ing.Františka Herzáně, CSc., Ing.Jiřího Jelena, CSc. a Ing.Karla Sellnera, CSc.
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV I. autora Karla Zeithammera

 

V roce 1908 skončila dodávka poslední série lokomotiv řady IIIa, které měly sušič páry. Protože v počátcích vykazovaly lokomotivy se sušičem výhodnější provozní vlastnosti, neměla Buštěhradská dráha nadále zájem o lokomotivy jen na mokrou páru.

Hmotnosti vlaků rostly i v oblasti pražských úseků dráhy a v úsecích z Chomutova do Vejprt a z Buben do Veleslavína jezdily tříspřežní lokomotivy jenom s postrkem. Proto měla společnost zájem o výkonné postrkové lokomotivy a výkonné a úsporné čtyřpřežní lokomotivy. Nepočítala však s osvědčenými lokomotivami Rakouských státních drah řady 73 (u ČSD později řada 414.0). Poprvé v historii společnosti připadl v úvahu jako dodavatel První českomoravská továrna na stroje v Libni. To proto, že lokomotivka na sebe upozornila stavbou dobrých a osvědčených lokomotiv pro soukromé dráhy, jako byl např. typ 1’C pro Českou severní dráhu z let 1905 až 1908 (u ČSD později řada 342.0), a jinými dodávkami pro Rakouské státní dráhy (řada 97, 108 aj.).

V roce 1909 také První českomoravská továrna na stroje v Libni dodala Buštěhradské dráze 5 lokomotiv s uspořádáním dvojkolí D a s tendrem – tovární typ 29. Měly řadu IVa a inventární čísla 351 až 355. V podstatě to byla v té době zmodernizovaná řada 73 (u ČSD 414.0), ovšem podle požadavku společnosti měla nižší hmotnost na nápravy.

Kotel měl 207 žárnic dlouhých 5100 mm, z nichž 1300 mm procházelo sušičem páry vepředu ležatého kotle. Proti řadě 73 měl však kotel větší průměr, a to 1470 mm místo 1406 mm. Topeniště mělo rošt o ploše 2,25 m2 a výhřevnou plochu 11,02 m2. Nepřímá výhřevná plocha byla 125,17 m2 a celková plocha 136,19 m2. Plocha sušiče páry byla 43,11 m2 a tlak páry v kotli 12 barů.

Ve předu v kotli byl mezi trubkovnicemi sušič páry Göldorf-Clench, dlouhý 1300 mm. Byl v něm šoupátkový regulátor s pohonem vedoucím po straně kotle z budky a navrchu měl dva montážní otvory. Za sušičem na kotli byl parní dóm, v němž byla komunikační trubka přivádějící páru do sušiče. Na dómu byly 2 pojišťovací záklopky Coale. Oba písečníky byly po stranách kotle na ochozech lokomotivy. Na dýmnici byl komín s bání.

Pojezd lokomotiv včetně parního stroje odpovídal řadě 73 jak konstrukčně, tak svými rozměry. Měly vnitřní rám, Goochovy rozvody a šoupátkové komory se šoupátky mezi rámem, důkladně brzděná dvojkolí čtyřmi špalíky jednostranně atd.

V knize lokomotiv č.2 První českomoravské se dochoval i podrobný autentický záznam o barevném provedení těchto lokomotiv. Podle něho byly kotel, rám, budka a válce tmavě zelené se světle zelenou obřízkou, popelník, kola, vypružení, brzdové zařízení, komín, dýmnice a čelo černé.

Osvědčovaly se dobře a ČSD je všechny v roce 1924 převzaly a přeznačily na řadu 413.1. Tendry k nim dostaly řadu 312.3. Protože měly jednoduchou sací brzdu pro lokomotivu i tendr, ponechaly je určitou dobu na svém místě a až po dodávkách lokomotiv řady 524.1 pro ČSD je používaly na posunu, hlavně ve vlečkové dopravě na důlních drahách na Chomutovsku.

Již při první kotlové dílenské opravě po roce 1924 se u všech kotel rekonstruoval. Zrušily se sušiče páry a lokomotivy získaly nové kotlové parametry. Výhřevná plocha se změnila na hodnotu 171,3 m2. Pouze u lokomotivy 413.103, která měla 203 žárnic, byla výhřevná plocha kotle 168 m2. Při úpravě se přemístil šoupátkový regulátor do parního dómu, přičemž jeho pohon zůstal po stranách kotle.

Do roku 1938 současně ČSD na lokomotivách zavedly ještě zařízení tlakové brzdy pro vlak, původně se dvěma hlavními vzduchojemy nad skříňovým kotlem, později s jediným vzduchojemem za parním dómem.

Na podzim roku 1938 připadly všechny lokomotivy řady 413.1 v Chomutově k DR, kde je přeznačili na řadu 55 (1501 až 1505). Pro jejich příhodné hmotnosti na nápravu sloužily po celou druhou světovou válku při tvorbě uhelných vlaků v Chomutově. V roce 1945 se k ČSD navrátily pouze čtyři. Lokomotivu 413.105 patrně vyřadily DR, anebo se ztratila někde v cizině. Lokomotiva 413.101 byla těžce poškozena náletem na 2.koleji 1.rotundy v Chomutově a byla v roce 1946 vyřazena. Ostatní ČSD vyřadily v letech 1953 až 1965. Poslední ze všech – 413.103 – byla vyřazena v roce 1965 v Turnově, kde posunovala.

 

Technické údaje lokomotiv 413.1  
Označení do r.1918 – řada: IVa (Buštěhradská dráha)
Výrobce: PČM
Roky výroby (rekonstrukce ČSD): 1909
Počet vyrobených kusů: 5
Počet kusů u ČSD: 5
Uspořádání pojezdu: D m2
Druh rozvodu: Gooch
Největší rychlost v km/h: 35
Poloměr minimálního oblouku v m: 140
Přibližný výkon v kW: 478
Délka přes nárazníky v mm: 10 0651)
Průměr spřažených kol v mm: 1100
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 54
Adhezní váha v t: 54
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 13,9
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 13,9
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 13,9
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 4. spřažené: 13,9
Průměr válců v mm: 500
Počet válců: 2
Zdvih pístu v mm: 570
Počet trubek žárnic: 224
Roštová plocha v m2: 2,25
Výhřevná plocha kotle v m2: 136,2 (179,3 č.103)
Tlak páry v kotli v bar: 12
Poznámky:   1) bez tendru.

K lokomotivy řady 413.1 příslušely tendry řady 312.3:

Technická dokumentace:

Historické fotografie: