Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 354.8

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

Odkaz na stránku parní lokomotivy 354.801 Odkaz na stránku parní lokomotivy 354.802 Odkaz na stránku parní lokomotivy 354.803

Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z knihy ATLAS LOKOMOTIV 1.    autorů Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy.

Když ani dosavadní lokomotivy plně nestačily v dopravě stále těžších lázeňských rychlíků, které vážily až 250 t a jejichž rychlost neměla klesnout na stoupání 10 promile pod 40 km/h, zakoupila si Ústecko Teplická dráha pro Chomutovskou trať v roce 1906 tři dvojčité lokomotivy o uspořádání dvojkolí 1′ C 1′, řady If. Tyto lokomotivy byly vyrobeny v továrně ve Vídeňském Novém Městě. Byly to vůbec první stroje se Schmidtovým přehřívačem u soukromých drah bývalé monarchie a po řadě 342.0 jedny z prvních u nás.

V porovnání s řadou 344.5, kterou měli nahradit, měly lokomotivy výkonnější kotel. Zvlášť zvětšení roštové plochy o 0,77 m2 bylo velmi vhodné. Pro širší skříňový kotel bylo zvoleno uspořádání dvojkolí 1′ C 1′. Oba běhouny byly Adamsovy. Stejně jako i u jiných lokomotiv v té době byly zde v dýmnici upraveny škrtící klapky na kouřových rourách, které měli zabraňovat tahu kouřových plynů při zavřeném regulátoru kouřovkami. Klapky se později z obavy před opalováním přehřívačových článků, která se později ukázala jako neopodstatněná, z dýmnice demontovaly. Hlavním důvodem pro jejich demontáž byla však skutečnost, že se jimi nedalo dobře pohybovat, tak jako u jiných zařízení, která měla nějaká ložiska v dýmnici. Větším nedostatkem zmíněných lokomotiv byl malý průměr pístových šoupátek. Přesto však ve vývoji znamenaly určitý pokrok, protože dopravovaly rychlíky 300 t těžké z Ústí nad Labem do Chomutova za 1 hodinu a 18 minut, přičemž při indikovaném výkonu 700 až 750 k vykazovaly proti řadě 344.5 až 20% úspor na palivu.

ČSD převzaly všechny tři zmíněné lokomotivy a označily je řadou 354.8 a jejich tendry řadou 415.3. V letech 1938 až 1945 byly v provozu DR jako řada 35.4 (01 až 03) a to v Liberci. V roce 1949 byly vyřazeny a nahrazeny lokomotivami řady 354.7, a to ne pro jejich stáří ale především pro potíže s jejich údržbou, která při počtu tří kusů byla nerentabilní.

Náčtky a dochované fotografie:

Technické údaje lokomotiv 354.8  
Označení do r.1918 – řada: If ÚTD
Výrobce: VNM
Roky výroby: 1906
Počet vyrobených kusů: 3
Počet kusů u ČSD: 3
Uspořádání pojezdu: 1’C 1′
Druh rozvodu: Heusinger
Největší rychlost v km/h: 80
Přibližný výkon v kW: 883
Poloměr minimálního oblouku: ?
Délka přes nárazníky: 11083
Průměr běhounů v mm: 960
Průměr spřažených kol v mm: 1580
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 68,1
Adhezní váha v t: 41,6
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – přední běhoun: 13,2
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 13,8
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 14
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 13,8
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – zadní běhoun: 13,3
Průměr válců v mm: 540
Počet válců: 2
Zdvih pístu v mm: 630
Roštová plocha v m2: 3,67
Výhřevná plocha kotle v m2: 152,3
Výhřevné plocha přehřívače v m2: 50,1
Tlak páry v kotli v bar: 13

Lokomotivy řady 354.8 bylo možné spojovat s tendry řad 313.2 a 415.3.