Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.790

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.790

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v továrně ve Floridsdorfu v roce 1913 s výrobním číslem 2114/13. Před převzetím k ČSD, které proběhlo 20.11.1918, měla u kkStB číslo 429.915. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 35 271. Později však byla vrácena a dále provozována u ČMD/BMB. Z provozu byla vyřazena 13.2.1956. Ještě do konce roku 1956 byla přeznačena na K 90 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.