Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.782

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.782

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1912 s výrobním číslem 3868/12.  Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 429.214. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Z provozu byla vyřazena 29.6.1965. Dne 25.8.1966 byla přeznačena na K 267 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel. Zrušena i jako vytápěcí kotel byla 1.4.1975.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.