Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.771

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

Výpis 354.771

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1912 s výrobním číslem 3850/12.  Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 429.196. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 35 263. Z provozu byla vyřazena 26.10.1967.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.