Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.736

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.736

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v Praze, v První Českomoravské továrně na stroje v Libni v roce 1911 s výrobním číslem 400/11. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 429.115. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 11.6.1958.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.