Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.7143

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.7143

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1917 s výrobním číslem 4154/17. Před převzetím k ČSD, měla u kkStB číslo 429.1978. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 35 296. Z provozu byla vyřazena 26.10.1967. Dne 1.1.1968 byla přeznačena na K 336 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.