Zpět na řadu 344.1

Lokomotiva 344.147

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 344.147

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1900 s výrobním číslem 2800/00. Původní označení lokomotivy u StEG III bylo 3754. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 560.54. U ČSD byla označena číslem 334.204. Dne 31.1.1936 byla po rekonstrukci v dílnách přeznačena na lokomotivu 344.147. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 16.2.1965.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.