Zpět na řadu T212.0

Motorová lokomotiva T212.036

Pravděpodobná dislokace v lokomotivním depu Trutnov.

Výpis T212.036.

Doplňující údaje o motorové lokomotivě:

Žádná dokumentace této motorové lokomotivy se pravděpodobně nezachovala.

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace této motorové lokomotivy se pravděpodobně nezachovala.