Zpět

Rušící výnos z roku 1947

Níže je uveden výpis ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel, který jsem nejspíše získal stažení někde z internetu nebo Facebooku … Pokud se mi vlastník dokumentu ozve, rád zde jeho jméno uvedu.


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
Ministerstvo dopravy
V Praze dne 5. září 1947
Č.j.: D-63.654/47-III/1
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Ředitelství státních drah odd. C,

v    P r a z e

K Vašemu podání č.j. 2285/103-C-47 ze dne 18.srpna t.r.:

Souhlasíme se zrušením mot.vozu M 124.001 výt. Trutnov. Rozložení proveďte ihned, předložte příslušné protokoly a zrušení a vozidlo vynechte dne 30.září t.r. ze stavu.

Z ministerstva dopravy:
Zr. Ing. Bareš