Zpět na řadu 422.0

Lokomotivy 422.082

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.082

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1915 s výrobním číslem 7008/15. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.170. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2318. (Po skončení války nebyla lokomotiva díky zavlečení mimo své dosavadní působiště způsobené chaotickými událostmi na konci války identifikovatelná a proto ji bylo v roce 1946 přiděleno dočasné číslo 422.0501. Teprve později po identifikaci, byla správně označena původní číslem u ČSD – tato informace nekoresponduje i informacemi od pana Josefa Motyčky z Národního archivu – viz Výpis 422.082 výše). Zrušena byla 8.11.1961.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.