Zpět na řadu 354.7

Lokomotiva 354.797

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.797

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v továrně ve Floridsdorfu v roce 1915 s výrobním číslem 2258/15. Před převzetím k ČSD, měla u kkStB číslo 429.948. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 35 275. Z provozu byla vyřazena 19.2.1964. Dne 1.6.1964 byla přeznačena na K 184 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.