Zpět na řadu 354.0

Lokomotiva 354.012

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 354.012

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v Praze, v První Českomoravské továrně na stroje v Libni v roce 1904 s výrobním číslem 126/04. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 229.21. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 22.9.1965.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.