Zpět na řadu 344.1

Lokomotiva 344.110

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 344.110

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1908 s výrobním číslem 3515/08. Původní označení lokomotivy u StEG III bylo 3810. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 760.10. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 22.9.1965. Dne 29.10.1965 byla přeznačena na K 226 a dále využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.