Zpět na řadu M286.0

Motorový vůz M286.0010

od roku 1988 přečíslován na 850.010-0

Pravděpodobná dislokace v lokomotivním depu Trutnov.

Výpis M286.0010.

 

Doplňující údaje o motorovém vozu:

Žádná dokumentace tohoto motorového vozu z jeho provozu v LD Trutnov se pravděpodobně nezachovala.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace tohoto motorového vozu z jeho provozu v LD Trutnov se pravděpodobně nezachovala.

Fotografie z let pozdějších, kdy již vůz jezdil v jiných depech, lze na internetu nalézt například pomocí tohoto odkazu

nebo na stránkách http://www.t211.cz/851/.